Bồi thường đất chênh lệch với diện tích trong sổ đỏ

19/04/2016 09:53

Hỏi: Gia đình tôi được ông bà để lại một thửa đất nông nghiệp và chúng tôi đã được cấp sổ đỏ hợp pháp. Nhưng hiện nay, địa phương làm thủ tục thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp thì kết quả đo đạc trên thực tế ghi nhận số diện tích không đúng như trong sổ đỏ. Vậy họ sẽ bồi thường như thế nào để gia đình không bị thiệt?

Trần Đại (Tiền Giang)

bồi thường đất
Trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về
quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế

Trả lời:

Điều 12 Nghị định 47/2014 của Chính phủ (quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) có quy định về việc hỗ trợ, bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với những trường hợp diện tích đo đạc thực tế chênh lệch với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Cụ thể, trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích hoặc do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác, tuy nhiên toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không do lấn chiếm, cũng không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sổ đỏ, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó hoặc do hai hoang, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

Lưu ý, trong trường hợp phần diện tích đất thực tế nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn đó là do hành vi lấn chiếm mà có được thì sẽ không được bồi thường về đất.

Luật sư Trần Công Ly Tao

(Theo Pháp luật TP.HCM) 

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu